Cases

DIGITAL SIGNAGE AND FLEET MANAGEMENT

Begrebet “Digital Signage” dækker over elektronisk skiltning, typisk brugt til informationssystemer eksempelvis på hoteller, konferencer og i offentlig transport.

Kunden er en stor dansk udviklingsvirksomhed der leverer hard- og software til både hospitality- og mobility-branchen. Vores første leverance til denne kunde var en Linux-baseret platform der fungerer som grundlæggende styresystem på alle kundens skilte.

Vores kunde har kunder over hele verden, derfor er det nødvendigt at systemerne fungerer fuldstændig head-less. Den fysiske hardware samles og får en grundlæggende installation i Danmark, hvorefter de distribueres til slutkunderne. Her forbindes de til internettet hvorefter de kontakter en central server og downloader opsætning og indhold, baseret på hardwarens unikke løbenummer. Softwaren holdes dermed løbende opdateret uden nogen som helst indblandning fra slutkunden.

Virksomheden har selv udviklet frontend-applikationen, vores softwareløsning på den fysiske hardware sørger således for at ting som netværk, lyd, browser og opdateringer håndteres korrekt. Faktisk kan hele styresystemet fjernopdateres uden onsite assistance af nogen art.

Platformen er bygget som Intrastructure-as-code, hvilket vil sige at vi har bygget en række scripts, delvis Ansible, Bash og Python. Disse bygger, med udgangspunkt i et friskt Ubuntu 18.04-image, hele platformen op automatisk. Dette er blot en lille del af den build-chain som vi har udviklet og vedligeholder for kunden, således at vi løbende kan udvikle og frigive nye releases der tillader vores kunde altid at have de nyeste features ude hos slutkunden.

Den seneste udvidelse vi har udviklet til systemet, er en såkaldt watchdog der løbende holder øje med om frontend-applikationen virker som forventet, i modsat fald vil den automatisk genstarte den fysiske hardware. Denne opdatering kunne distribueres ud, sammen med opgraderingen til Ubuntu 20.04, fuldstændig automatisk og uden nogen form for interaktion hos slutkunden.

GPS, Galileo og Glonass er tre forskellige satellitnetværk der kan bruges til at positionsbestemme en elektronisk enhed på jorden med utrolig høj præcision.

Virksomheden ønskede på et tidspunkt at udvide forretningen og tilbyde digital skiltning til buspassagerer i en af landets større personbefordringsselskaber.

Dette er et meget strengt reguleret område, selskabet risikerer eksempelvis en bøde hvis skiltningen i bussen eller taxmeteret i taxaen viser forkert, eller hvis de slet ikke virker. Bussen har både skilte foran, bagpå og på siden, der viser hvilken rute bussen pt. kører. Ligesom der inde i bussen er et skilt der viser hvilken zone der aktuelt køres i, samt et skilt der viser næste busstoppested. 

Det betyder at vi har behov for en meget præcis positionsbestemmelse samt en robust algoritme der kan matche lokation, kørselsretning, vejnavn, busnummer og køreplan med et specifikt zonenummer. Busserne er samtidig på internettet og indsender løbende deres position til centralen, der således kan følge med i om bussen overholder køreplanen og efterfølgende korrigere skiltene i ankomsthallen på busstationen.

Bussen indeholder som nævnt en række skilte, dertil kommer typisk også et par reklameskærme, en styrecomputer og et kontrolpanel oppe ved chaufføren. Alle disse enheder indeholder selvstændige computere der kommunikerer med hinanden via et lokalnetværk i bussen.

Annoncører stiller typisk store krav til reklameskærme, det er ikke unormalt at reklamer spreder sig ud over 2 eller flere skærme, benytter både høj opløsning og ligeså framerate. Samtidig kan man risikere at et objekt bevæger sig fra den ene til den anden skærm og det er derfor nødvendigt at sørge for at de er synkroniseret  perfekt.

Dette system er ligeledes forbundet til en central server som håndterer distribution af indhold, opdatering af zoner og ruteplaner. Forbindelsen til den centrale server kan også bruges til fjernsupport og fejlfinding.

Sidst men ikke mindst er systemet med til at gøre chaufførens hverdag lettere, han slipper for at hente sin køreseddel på kontoret hver morgen, ligesom han ikke behøver at aflevere en udfyldt arbejdsseddel på kontoret til fyraften – det hele køres automatisk via chaufførens kontrolpanel.

Har du en lignende udfordring er du velkommen til at kontakte os.

Anvendte teknologier: Linux, Ubuntu, Xrandr, Xephyr, Xnest, Ansible, Bash, Python, PHP, MySQL, Gpsd, Java, Gpio, Embedded Hardware, System on a chip, Nagios, Incinga. 

Cases er anonymiserede, navne er ændret eller udeladt, brancher og gruppering af opgaver kan være ændret. Men alle løsninger beskrevet i casen er nogen vi har leveret til mindst én af vores kunder.

Tak for din henvendelse

Vi vil vende tilbage hurtigst muligt.