Cases

SOFTWARE AS A SERVICE PROVIDERS

Elektronisk booking og aftalestyring var nogle af de første anvendelser af datamaskiner i EDB Alderens spæde start.

En af vores mangeårige kunder levere et branchespecifikt booking system som Software As A Service (SASS), hviklet betyder at softwaren tilgåes online og dermed skal kunden ikke tænke på opdateringer, backup og lign, alt dette er en del af pakken.

Vi byggede en hosting platform til kundens løsning, det består af en række Mail og Webservere der automatisk konfigureres med vores kundes når software når en slutbruger bestiller produktet, løsningen er bygget med Apache som primært webserver og MariaDB som databaseserver med Nginx i front som loadbalancer, der også håndterer SSL terminering og Letsencrypt integration. 

Sådan en løsning med mange hundrede virksomheder og flere tusinde brugere generere en masse data, og med flere hundrede bookinger i minuttet vil blot et enkelt døgns datatab udgøre en kæmpe økonomisk belastning, det er derfor afgørende at backupløsningen på sådan en platform sikrer minimalt datatab hvis det utænkelige skulle ske.

Derfor har vi bygget en backupløsning der laver live replikering af databasen, over på en anden fysisk maskine der ikke laver andet end at foretage løbende sikkerhedskopier af hele databasen, således at vi ved nedbrud af den primære server i bedste fald slet ikke mister data og i værste fald kun mister 5-10 minutters historik.

Udover design og drift af hostingplatformen har vi også assisteret med forskellige API Integrationer, primært til betalingsgateways og regnskabssystemer, men vi har også designet og implementeret en række API’er for virksomheden selv.

Speaker at Business Conference and Presentation. Audience at the conference hall.

En anden af vores Software As A Service kunder udbyder fjernundervisninger i forskellige former, den primære service består af en række indholdssider med tekster, videoer og opgaver som dagligt tilgåes af mellem 250.000 og 500.000 samtidige brugere, vores primære opgave har her været at designe en hosting platform der kan levere den enorme mængde trafik som er nødvendig her.

Vi byggede et cluster med delt filsystem basseret på GlusterFS, Apache som webserver og et Galera MySQL Multi-Master cluster som database backend, load balancering blev håndteret via NGINX og Round Robin DNS.

Hele driften var ekstremt kritisk, og kundens egen software havde ofte problemer med at følge med når der virkelig kom tryk på, derfor byggede vi et detaljeret overvågnings system ved hjælp af Nagios og Ganglia, der gav os et permanent opdateret overblik over hukommelses forburg, i/o, fejl-sider og generel belastning af systemets enkelte komponenter, sådan at vi hurtigt kunne træde til når en fejl opstod. 

For samme kunde udviklede vi også et komplet tegnsætningskursus, det bestod af en række lektioner med tekst, video og billeder efterfulgt af en række opgaver hvor den studerende enten skal positionere nogle elementer i en sætning, færddiggøre en sætning eller besvare et multiple-choice spørgsmål.

Efter samtlige lektioner er gennemført udregnede systemet selv en karrakter, basseret på forud definerede kriterier, genererede et diplom til den studerende og underrettede automatisk undervisningsinstitutionen om at eleven havde bestået. Derudover havde underviseren et dedikeret interface hvor denne kunne følge med i processen og tilbyde løbende sparing og feedback.

Generelt går vores erfaring med videobasseret fjernundervisning helt tilbage fra før YouTubes tid, hvor vi byggede vores første video platform til undervisningbrug, året var 2004 og det var faktisk en af vores første opgaver nogensinde.

Telefonen blev opfundet i slutningen af 1800 tallet, det var Alexander Graham Bell der sikrede sig patentet i 1876 men flere forskellige opfindere havde arbejdet med konceptet så langt tilbage som 1860.

Nu hvor vi alligevel taler om starten af 00’erne, så var det også her at vi udviklede om ikke verdens, så ihvertfald Danmarks første Mobile Marketing self-servicing platform. Det var simpelthen et system hvor marketing bureauer kunne oprette forskellige SMS basserede kampagner alt fra afstemninger, konkurrencer, indsamlinger og andre løsninger med hhv. modtagelse og afsending af SMS beskeder, hvilket var ekstremt populært dengang, og i nogen grad stadig er det, særligt i TV- og Radioprogrammer var det nemt at interagere med publikum via de smarte 3-4 cifrede telefonnumre.

Sammenlignet med videoer kræver SMS håndtering ikke særlig meget båndbrede, tilgengæld er det ret tidskritisk og det er vigtigt at der ikke går flere minutter fra en besked afsendes til modtageren får den, derudover var hele platformen opbygget med whitelabel videresalg for øje, således at udseendet kunne tilpasses fuldstændigt til den enkelte kundes branding.

Løsningen var bygget på PHP og MySQL, samt en lille smule ASP Classic, selve SMS Håndteringen var skrevet i Java og C kode.

Efter nogle års drift blev vi kontaktet med ønske om at udvide systemet til at fungere med fastnet telefoner også, her var typisk tale om såkaldte robotter hvor man kunne ringe ind og afgive bestillinger, stemme eller deltage i konkurrencer fra en trykknap telefon.

Dette løste vi ved at udbygge systemet med en SIP Gateway bygget på Open Source softwaren Asterix og en talesyntese, på et senere tidspunkt udvidede vi endda systemet sådan at det kunne viderestille opkaldet til fysiske telefoner. Hvilket betød at det pludselig blev muligt, uden et stort og dyrt setup, at lave en telefonsluse hvor kunderne blev bedt indtaste eksempelvis kundenummer og efterfølgende blive sendt videre til den korrekte afdeling. 

Anvendte teknologier: Nagios, Apache, NGINX, BIND, Round Robin DNS, Galera, Ganglia, MariaDB, MySQL, Rsync, PHP, ASP, Python, Perl, C, GlusterFS, Linux, FFMpeg, GStreamer, VLC / VideoLAN, Festival,  Debian, Asterix

Cases er anonymiserede, navne er ændret eller udeladt, brancher og gruppering af opgaver kan være ændret. Men alle løsninger beskrevet i casen er nogen vi har leveret til mindst én af vores kunder.

Tak for din henvendelse

Vi vil vende tilbage hurtigst muligt.