Denne side er muligvis lidt indforstået, men følgende er kryptografiske nøgler, som kan anvendes til at sende fortrolig post til mig, eller give mig adgang til et UNIX baseret system, der bruger protokollen SSH til fjernadministration.

PGP/GPG Signatur

mike@roadwarriror:~ mike$ gpg --fingerprint mikkel@mikjaer.com
pub 4096R/7FA25956 2015-10-26 [expires: 2020-10-24]
Key fingerprint = 0EB2 B3C3 D538 13CE C36D 7911 8A7C DD47 7FA2 5956
uid Mikkel Christian Mikjaer Christensen <mikkel@mikjaer.com>
sub 4096R/649F8EC6 2015-10-26 [expires: 2020-10-24]

SSH Nøgler


URL: https://www.mikjaer-consulting.dk/sshkey.txt